cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (11)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)