cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 142/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 24-10-2013
 • Ngày có hiệu lực: 15-12-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 20-05-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1252 ngày (3 năm 5 tháng 7 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 20-05-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: