cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (4)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)