cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

 • Số hiệu văn bản: 112/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 02-10-2013
 • Ngày có hiệu lực: 17-11-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 02-05-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 15-06-2020
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2967 ngày (8 năm 1 tháng 17 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2022
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: