cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04/09/2013 của Chính phủ Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 101/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 04-09-2013
 • Ngày có hiệu lực: 20-10-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-04-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 528 ngày (1 năm 5 tháng 13 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-04-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: