cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  • Số hiệu văn bản: 100/2013/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 03-09-2013
  • Ngày có hiệu lực: 20-10-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3872 ngày (10 năm 7 tháng 12 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: