cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 61/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 25-06-2013
 • Ngày có hiệu lực: 15-08-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-12-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 838 ngày (2 năm 3 tháng 18 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-12-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)