cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật công chứng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 04/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 07-01-2013
 • Ngày có hiệu lực: 25-02-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-05-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 795 ngày (2 năm 2 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-05-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: