cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ Hướng dẫn Luật đo lường

 • Số hiệu văn bản: 86/2012/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 19-10-2012
 • Ngày có hiệu lực: 15-12-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-03-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4139 ngày (11 năm 4 tháng 4 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: