cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 46/2012/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 22-05-2012
 • Ngày có hiệu lực: 15-07-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-09-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 15-04-2018
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: