cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

  • Số hiệu văn bản: 33/2012/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 13-04-2012
  • Ngày có hiệu lực: 01-06-2012
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4397 ngày (12 năm 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: