cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 121/2011/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 27-12-2011
 • Ngày có hiệu lực: 01-03-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 671 ngày (1 năm 10 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: