cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/09/2011 của Chính phủ Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng

  • Số hiệu văn bản: 78/2011/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 01-09-2011
  • Ngày có hiệu lực: 20-10-2011
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4600 ngày (12 năm 7 tháng 10 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: