cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên 2009

 • Số hiệu văn bản: 50/2010/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 14-05-2010
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2010
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5131 ngày (14 năm 21 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: