cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

 • Số hiệu văn bản: 45/2010/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 21-04-2010
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2010
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-06-2012
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5071 ngày (13 năm 10 tháng 26 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: