cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ Quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng

  • Số hiệu văn bản: 100/2009/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 03-11-2009
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2010
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 5308 ngày (14 năm 6 tháng 18 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: