cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

 • Số hiệu văn bản: 92/2009/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 22-10-2009
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2010
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-06-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 25-06-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5258 ngày (14 năm 4 tháng 28 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: