cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/08/2009 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  • Số hiệu văn bản: 67/2009/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 03-08-2009
  • Ngày có hiệu lực: 22-09-2009
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 5353 ngày (14 năm 8 tháng 3 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: