cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 123/2008/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 08-12-2008
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-03-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1826 ngày (5 năm 1 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: