cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ Về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 122/2008/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 04-12-2008
 • Ngày có hiệu lực: 03-01-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2554 ngày (6 năm 12 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: