cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 33/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thú y (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 119/2008/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 28-11-2008
 • Ngày có hiệu lực: 23-12-2008
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-12-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2747 ngày (7 năm 6 tháng 12 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: