cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 19/2005/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 71/2008/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 05-06-2008
 • Ngày có hiệu lực: 03-07-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 20-01-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2027 ngày (5 năm 6 tháng 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 20-01-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: