cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 43/2008/NĐ-CP ngày 08/04/2008 của Chính phủ Hướng dẫn Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 43/2008/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 08-04-2008
 • Ngày có hiệu lực: 05-05-2008
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 03-01-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4260 ngày (11 năm 8 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 03-01-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: