cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 142/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 05-09-2007
 • Ngày có hiệu lực: 01-10-2007
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-06-2010
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2708 ngày (7 năm 5 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-03-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: