cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ Về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 98/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 07-06-2007
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2007
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-04-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-12-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2359 ngày (6 năm 5 tháng 19 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-12-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: