cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ Về thoát nước đô thị và khu công nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 88/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 28-05-2007
 • Ngày có hiệu lực: 08-07-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2734 ngày (7 năm 5 tháng 29 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: