cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 136/2006/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 14-11-2006
 • Ngày có hiệu lực: 09-12-2006
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-11-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 20-11-2012
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: