cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ Về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 88/2006/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 29-08-2006
 • Ngày có hiệu lực: 27-09-2006
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-06-2010
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1343 ngày (3 năm 8 tháng 8 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-06-2010
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: