cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 145/2005/NĐ-CP ngày 21/11/2005 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 145/2005/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 21-11-2005
 • Ngày có hiệu lực: 14-12-2005
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 07-10-2006
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 297 ngày ( 9 tháng 27 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 07-10-2006
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: