cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 19/2005/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 28-02-2005
 • Ngày có hiệu lực: 17-03-2005
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 03-07-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 20-01-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3231 ngày (8 năm 10 tháng 11 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 20-01-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: