cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 188/2004/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 16-11-2004
 • Ngày có hiệu lực: 09-12-2004
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 27-08-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3491 ngày (9 năm 6 tháng 26 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: