cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 179/2004/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 21-10-2004
 • Ngày có hiệu lực: 10-11-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-02-2009
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1544 ngày (4 năm 2 tháng 24 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-02-2009
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: