cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20/09/2004 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 07/2000/NĐ-CP về chính sách cứu trợ xã hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 168/2004/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 20-09-2004
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2005
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-05-2007
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 877 ngày (2 năm 4 tháng 27 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 28-05-2007
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: