cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 145/2004/NĐ-CP ngày 14/07/2004 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đến có liên quan đến quan hệ lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 145/2004/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 14-07-2004
 • Ngày có hiệu lực: 08-08-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-07-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3628 ngày (9 năm 11 tháng 13 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-07-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 145/2004/NĐ-CP ngày 14/07/2004 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đến có liên quan đến quan hệ lao động (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)