cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/04/2004 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 81/CP năm 1995 Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 116/2004/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 23-04-2004
 • Ngày có hiệu lực: 20-05-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 03-01-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5706 ngày (15 năm 7 tháng 21 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 03-01-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: