cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 100/2004/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 25-02-2004
 • Ngày có hiệu lực: 18-03-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2007
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1200 ngày (3 năm 3 tháng 15 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2007
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: