cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 88/2003/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 30-07-2003
 • Ngày có hiệu lực: 28-08-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2010
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2499 ngày (6 năm 10 tháng 9 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2010
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: