cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/07/2003 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 81/2003/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 17-07-2003
 • Ngày có hiệu lực: 11-08-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 29-08-2007
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1479 ngày (4 năm 19 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 29-08-2007
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: