cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ Hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 35/2003/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 04-04-2003
 • Ngày có hiệu lực: 16-05-2003
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-07-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-09-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4140 ngày (11 năm 4 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-09-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: