cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 114/2002/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 31-12-2002
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3834 ngày (10 năm 6 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
01/2013/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động
 • 1128
 • 19

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

22-01-2013
TAND cấp huyện

Vào ngày 16/10/2008, ông và BĐ_Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Dịch vụ Nam An (sau đây gọi tắt là Công ty) ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 03/2008/QĐ-HĐQT, công việc chính là phụ trách kế toán, mức lương thoả thuận là bậc 2/6, hệ số lương 4.66. Đến khoảng tháng 07/2009, Công ty mượn lại bản chính hợp đồng và yêu cầu ông ký lại hợp đồng số 04/HĐLĐ nhưng vẫn ghi là ký ngày 16/10/2008 với lý do là để đăng ký lên Phòng lao động thương binh xã hội, sau đó Công ty không trả lại cho ông bản chính hợp đồng số 03/2008/QĐ-HĐQT nên ông chỉ có bản phô tô. Do tin tưởng Công ty nên khi ký hợp đồng số 04/HĐLĐ ông không đọc nội dung trong đó bậc lương của ông chỉ là 1/8 và hệ số 2.34. Ông xác nhận trong hợp đồng số 03/2008/QĐ-HĐQT (bản phô tô) nộp cho tòa án thì tại Điều 3 của hợp đồng có ghi hai bậc lương: 1/8, 2/6 và hai hệ số lương: 2.34, 4.66. Lý do là khi mượn lại bản chính hợp đồng số 03/2008/QĐ-HĐQT Công ty đã tự ghi thêm vào bậc 1/8, hệ số 2.34. Đến ngày 08/12/2008 Công ty ra quyết định (không số) nâng lương cho ông lên bậc 2/6, hệ số lương 4.66. Ngày 24/3/2009, Công ty có quyết định số 11/2009/QĐ.NA về việc bổ nhiệm ông làm Phó phòng tài chính kế toán. Tuy nhiên ông vẫn nhận lương với bậc 2/6, hệ số 4.66.


01/2013/LĐ-ST: Yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động
 • 6078
 • 266

Yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động

22-01-2013
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện, các bản tự khai, biên bản hòa giải, biên bản đối chất, biên bản làm việc và tại phiên tòa nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH Dũng Tín có bà Nguyễn Thị Thanh Trúc đại diện trình bày: Ngày 01/11/2005 ông BĐ_Konwar Pramed Sangh (gọi tắt là BĐ_KP) có ký hợp đồng lao động với Công ty trách nhiệm hữu hạn D & A (gọi tắt là Công ty), chức danh của ông BĐ_KP là giám đốc và kiêm thêm chức vụ quản lý bất động sản. Cùng ngày 01/11/2005 ông BĐ_KP và Công ty có ký kết “Cam kết bảo mật và không xung đột lợi ích” với nội dung chính như sau: “- Nhân viên cam kết rằng trong suốt thời gian làm việc cho Công ty và sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty, Nhân viên sẽ giữ bí mật không tiết lộ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác biết, trừ những cá nhân được Công ty thuê thực hiện công việc phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty những Thôn Tin Mật, kể cả những thông tin do nhân viên tự thu thập…(theo điều 2);


06/2013/LĐ-ST: Yêu cầu bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Sơ thẩm Lao động
 • 1226
 • 37

Yêu cầu bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

07-05-2013
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của Nguyên đơn, Bà NĐ_Đặng Thị Kim Chi thì: Ngày 01/6/2011 bà được nhận vào làm việc tại BĐ_Công ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất Song Thư với mức lương thử việc 15.000.000 đồng/tháng, lương chính thức là 17.250.000 đồng, thời gian thử việc là 02 tháng. Những thỏa thuận này được ghi trong thư mời thử việc ngày 06/6/2011. Đến ngày 01/8/2011 bà ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty kèm theo hợp đồng trách nhiệm. Mức lương chính thức là 17.250.000 đồng như thỏa thuận ban đầu, nhưng lương trong hợp đồng là 4.050.000 đồng (đây là mức lương để đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội quận TB).


03/2013/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động
 • 525
 • 17

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

28-05-2013
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện, các bản tự khai và các biên bản hòa giải nguyên đơn bà NĐ_Lý Thị Bích Hà có ông Nguyễn Ngọc Hùng đại diện trình bày: Bà NĐ_Hà làm việc tại BĐ_Công ty TNHH Honden (sau đây gọi tắt là Công ty) từ ngày 07/7/2011 nhưng đến đầu tháng 11/2011 mới ký hợp đồng lao động (không số) có xác định thời hạn là 12 tháng, từ ngày 07/11/2011 đến ngày 06/11/2012, chức vụ là Trưởng phòng hành chính nhân sự, mức lương theo hợp đồng là 3.600.000 đồng/tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT và BHTN, tuy nhiên mức lương chính của bà NĐ_Hà là 16.000.000 đồng/tháng (theo phụ lục số 1 về lương và chế độ).


14/2013/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động
 • 634
 • 31

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

10-07-2013
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 02/12/2011 cùng lời trình bày của nguyên đơn – bà NĐ_Ngô Thị Thúy Nữ thì vào ngày 19/06/2010 bà vào thử việc tại BĐ_Công ty TNHH A-Sonac Logistics (Việt Nam) theo thư mời của công ty. Nội dung thư mời ghi thời gian thử việc là 06 tháng với mức lương 28.500.000đ/tháng, bà có trình bày với Công ty rằng với trình độ Đại học của bà thì thời gian thử việc là 60 ngày, nhưng công ty nói không đổi nội dung hợp đồng được vì đây là qui định của công ty.


08/2013/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động
 • 584
 • 30

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

18-09-2013
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Trần Minh Hải vào làm việc tại BĐ_Công ty TNHH Viaton từ ngày 31/5/2005. Đến ngày 01/7/2007 hai bên ký kết hợp đồng lao động, ông NĐ_Hải nhận công việc thợ sơn gỗ, mức lương cơ bản 1.538.750 đồng. Công ty xét tăng lương theo thâm niên vào tháng 01 hàng năm. Đến tháng 4/2012 mức lương cơ bản của ông NĐ_Hải là 3.772.000 đồng, tháng 5/2012 Công ty xét tăng 5% lương cơ bản nhưng không tính vào lương cơ bản mà đưa vào tiền trách nhiệm nên toàn bộ công nhân của Công ty, có ông NĐ_Hải cùng tham gia phản ứng bằng hình thức đình công vào các ngày 09, 10 và 11 tháng 5 năm 2012.


27/2014/LĐ-ST: Tranh chấp về kỷ luật lao động Sơ thẩm Lao động
 • 1895
 • 64

Tranh chấp về kỷ luật lao động

05-09-2014
TAND cấp huyện

Ngày 16/3/2011, bà NĐ_Như bắt đầu làm việc tại BĐ_Công ty cổ phần Thương mại Vĩnh An (viết tắt là BĐ_Công ty Vĩnh An), đến ngày 01/11/2011 bà NĐ_Như và BĐ_Công ty Vĩnh An có ký Hợp đồng lao động số 004HĐLĐ/2011 thời hạn 02 năm, bắt đầu làm việc từ ngày 01/11/2011 đến ngày 01/11/2013, tiền lương trong hợp đồng là 2.140.000 đồng/tháng, nhưng lương thực lãnh là 3.800.000 đồng/tháng bao gồm: tiền lương 3.600.000 đồng và tiền trợ cấp cơm trưa, tiền xăng là 200.000 đồng; công việc chính của bà NĐ_Như là nhân viên kiểm tra chất lượng hàng hóa. Ngày 15/01/2013, bà NĐ_Như nộp đơn xin nghỉ việc, thời gian bắt đầu nghỉ việc tính từ ngày 15/02/2013. Tuy nhiên, ngày 24/01/2013, bà NĐ_Như nhận được Quyết định xử lý kỷ luật số 01/2013/QĐKL của BĐ_Công ty Vĩnh An kỷ luật buộc thôi việc bà NĐ_Như kể từ ngày 24/01/2013. Cùng ngày, BĐ_Công ty Vĩnh An đã thanh toán cho bà NĐ_Như tiền lương, phụ cấp và tiền tăng ca từ ngày 02/01/2013 đến ngày 23/01/2013 là 3.300.000 đồng và hỗ trợ thêm số tiền tương đương 01 tháng lương là 3.600.000 đồng, BĐ_Công ty Vĩnh An không trả Sổ bảo hiểm xã hội cho bà NĐ_Như.