cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 01/2013/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 22-01-2013
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần