cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 195/CP năm 1994 Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 109/2002/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 27-12-2002
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2003
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-12-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3834 ngày (10 năm 6 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: