cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 196/CP năm 1994 Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 93/2002/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 11-11-2002
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4442 ngày (12 năm 2 tháng 2 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-03-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: