cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 178/1999/NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 85/2002/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 25-10-2002
 • Ngày có hiệu lực: 09-11-2002
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-01-2007
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1540 ngày (4 năm 2 tháng 20 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 27-01-2007
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: