cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ Về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 81/2001/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 05-11-2001
 • Ngày có hiệu lực: 20-11-2001
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 08-10-2006
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1783 ngày (4 năm 10 tháng 23 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 08-10-2006
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: