cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 162/1999/NĐ-CP ngày 09/11/1999 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 06/CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 162/1999/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 09-11-1999
 • Ngày có hiệu lực: 24-11-1999
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2003
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1134 ngày (3 năm 1 tháng 9 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2003
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: