cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/04/1999 của Chính phủ Sửa đổi Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 59/Cp (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 27/1999/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 20-04-1999
 • Ngày có hiệu lực: 05-05-1999
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-12-2004
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2064 ngày (5 năm 7 tháng 29 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 28-12-2004
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: