cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 81-CP ngày 06/12/1996 của Chính phủ Về việc đổi tên huyện Thanh Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp thánh huyện Lấp Vò (Văn bản hết hiệu lực)

  • Số hiệu văn bản: 81-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 06-12-1996
  • Ngày có hiệu lực: 06-12-1996
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: