cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 63-CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ Về sở hữu công nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 63-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 24-10-1996
 • Ngày có hiệu lực: 24-10-1996
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 16-02-2001
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 21-10-2006
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3649 ngày (9 năm 12 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 21-10-2006
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: