cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 81-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 81-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 23-11-1995
 • Ngày có hiệu lực: 23-11-1995
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-05-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 03-01-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 8807 ngày (24 năm 1 tháng 17 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 03-01-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: